chào bạn ḿnh cũng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin